NEMOCI NEHTŮ

Deformace růstu nehtů jsou způsobeny nebo ovlivněny z mnoha příčin.

  1. mykotické onemocnění nehtu s poškozením zárodečné matrix
  2. poškození nehtové ploténky úrazem (i nevhodné boty) a změna reliéfu nehtového lůžka
  3. genetické predispozice
  4. jiná poškození nehtu, včetně celkových onemocnění

ORTONYXIE - NEHTOVÁ ROVNÁTKA

Stejně jako v ortodoncii (rovnání zubů) se i my zabýváme rovnáním, ale nehtů. Navrženým terapeutickým výsledkem je tedy aparát, který nazýváme nehtové rovnátko. Název „nehtové rovnátko” do praxe jako první v České republice zavedl Jaroslav Fešar v roce 2009, inspirovaný jeho původní profesí zubního technika s nástavbovou specializací v oboru čelistní ortopedie. Do té doby se u nás používal pouze termín nehtová špona, který v českém jazyce není vzhledem k povaze zdravotnického prostředku tím nejvhodnějším názvem.

FOTO

NEHTOVÁ PROTETIKA

Jedná se o obnovení, opravu, náhradu či doplnění a to buď části nehtu nebo nehtu celého.

FUNKCE NEHTU

Ochranná funkce se uplatňuje ve smyslu ochrany nehtového podloží, které je velmi citlivé a je v něm uloženo mnoho cévních a nervových zakončení. Nehtová ploténka chrání tato místa před poškozením.

Funkce přenosu informací se uplatňuje zejména při detekování terénu, jeho vlastností a u ruky například na posouzení vlastností uchopovaného nebo dotýkaného předmětu.

Estetická funkce. Náhradní nehtová ploténka je mimořádně důležitou součástí psychické rovnováhy každého jedince, zejména žen a současně nahrazuje důležité funkce nehtu, který svůj růst z jakékoliv příčiny zastavil. Důležité je provést protetiku správně a účelově vybrat nejvodnější typ. Samozřejmě s výběrem Vám poradíme.

Indikace nehtové protetiky
  1. poškozené a deformované nehty (patologické změny, traumatické stavy)
  2. snížená ochranná funkce nehtu (oslabená nehtová ploténka)
  3. při nálezech pod nehtem způsobujících bolest
  4. z estetických důvodů
Kontraindikace nehtové protetiky
  1. nehet poškozený mykotickým onemocněním v akutním stádiu
  2. akutní zánětlivý stav, zejména paronychium

Deformace nehtů způsobená mykotickým onemocněním nehtů a následnou chirurgickou ablací nehtových plotének. Došlo k poškození zárodečné matrix a růst nehtů na palcích se zastavil.

FOTO PŘED
FOTO PO

OKLUZE

Způsob jak účinně uzavřít ragád a docílit zacelení pokožky u prasklin, kuřích ok, atd.

2016 vytvořilo WallRide.cz